Magámszemélyeket nem szolgálunk ki!

×
 x 

0 Products

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

Hatályos: 2021.02.15

Dividdok Bau Kft. tulajdonában lévő újmobil webáruházban kizárólag érvényes adószámmal rendelkező cégek, vállalkozások vásárolhatnak, akik regisztrálják magukat és elfogadják üzletszabályzatunkat.

Regisztrálni a főoldal felső jobb oldalán található "Regisztráció" menüpontban lehet, ahol az adatok hiánytalan, valóságnak megfelelő kitöltése szükséges. Figyelem! A hibásan, vagy hiányosan kitöltött adatlapot érvénytelennek tekintjük, cégünk a regisztrációs lapok hibás kitöltéséből eredő téves teljesítésért nem vállal felelősséget.

A vásárló a regisztrációs adatlap kitöltését követően egy automatikus e-mailt kap, amelyben igazoljuk, hogy a regisztrációja beérkezett ügyfélszolgálatunkra. A végleges regisztrációt megelőzi cégünknél egy adatellenőrzés, amelynek eredményéről a vásárló e-mailben vagy telefonon értesítést kap. Amennyiben 3 munkanapon belül nem kap értesítést, kérjük érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.

Sikeres regisztráció után a felhasználónév és a jelszó, az „Adataim" menüpontra kattintva módosítható. A regisztráció során megadott adatokat a mindenkor hatályos törvényeknek megfelelően kezeljük, ld. Adatvédelmi menüpont.

Szerződés megkötése

 • A vásárló a „Megrendelem” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikkek megvételére, és elfogadja ezen Általános üzleti feltételek érvényességét.
 • A kézhezvétel megerősítése, amely a rendelés feladása után automatikusan kiküldésre kerül, igazolja, hogy a vásárló rendelését a Dividdok Bau Kftmegkapta, ez azonban nem jelenti a vásárló ajánlatának elfogadását, melyben a megrendelés kódja is megküldésre kerül.
 • A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Dividdok Bau Kft kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön email vásárló részére történő kiküldésével igazol vissza.
 • A vásárló a Dividdok Bau honlapján leadott rendeléssel elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.
 • Amennyiben a vásárlást megelőzően a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, hívja vagy keresse emailen ügyfélszolgálatunkat This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ahol készséggel állunk rendelkezésére.

Fizetés

A www.techpointhungary.hu honlapon minden ár Magyar forintban (HUF) van megadva és magába foglalja az Áfá-t (27%). Csomagolás költség nem kerül felszámításra.

Webáruházunkban, vásárlásnál előre utalásra van lehetőség.
Előre utalásnál a visszaigazolásban meghatározottak szerint kell eljárnia. A sikeres megrendelést és fizetést követően (amikor az utalás bankszámlánkon jóváírásra került) kiszállítjuk a megrendelt terméket.
Budapest Bank Zrt.

Átvétel és Szállítás

Személyes átvételre nincs lehetőség.

A megvásárolt terméket saját gépkocsival szállítjuk ki a vevő által megadott címre.

Szállítási díjak:

 • Ingyenesen szállítjuk

Fogyasztó jogszabályon alapuló elállási joga

 • Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 20.§. értelmében a Dividdok Bau Kftáruházban vásárolt termékek tekintetében. A fogyasztó elállhat a szerződéstől az ügyfélszolgálati email címünkön (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) vagy Postacím: 1196 Budapest Rákóczi utca 129 fszt. 3. alá küldött levél formájában 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy – ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut – annak visszaküldésével. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében az (i) termék átvételének napjától számított 14 napon belül, (ii) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyaszt ó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi, (iii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben a Dividdok Bau Kftezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő 12 hónapon belül Dividdok Bau Kftmegadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított 14. napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.
 • Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Dividdok Bau Kft -nak vagy a Dividdok Bau Kft által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztó – a 11.§. (2) bekezdésben foglalt eset kivételével – köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli. A fentieken túl fogyasztó köteles megtéríteni a Dividdok Bau Kft-nek a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.
 • A Dividdok Bau Kft mindig szezonális termékeket szerez be, amely termékek beszerzésnek olyan költségei vannak, amely költségek a Dividdok Bau Kft -t a Vevőnek az áru vásárlástól való elállás esetében is terhelik. Ez a költség a termék árának 25%-a. A Vevő elállása folytán ezen a költséget a Dividdok Bau Kftnem viseli, a Vevő általi elállás folytán mindenképp a Vevőt terhelik (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. i) pont).

Áru visszajuttatása a következő címre lehetséges:

Dividdok Bau Kft. 1196 Budapest, Rákóczi utca 129. fszt. 3.

A termékeket a vevő köteles tételesen átvenni, és az esetleges mennyiségi, minőségi kifogásait haladéktalanul közölni. Amennyiben a kifogás jogos, azt a vevő és az eladó közösen jegyzőkönyvben rögzítik, amelynek alapján az eladó a sérült, hibás vagy hiányzó termék jóváírásáról intézkedik.

fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/

PANASZKEZELÉS:

panaszát írásban emailen kérjük előterjeszteni, ennek elutasítás esetén forduljon a 
A területileg illetékes békéltető testülethez, melyek az alábbiak:

 

 

 

 

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Baranya Megyei Békéltető Testület

Pest Megyei Békéltető Testület

Somogy Megyei Békéltető Testület

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Tolna Megyei Békéltető Testület

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

 • .13. Záró rendelkezések
 1. Ezen Általános üzleti feltételek a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.
 2. Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a Dividdok Telregisztrált székhelye.
 3. E megállapodás egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.
 4. A honlap a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja a Dividdok Telvagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett.
 5. Tevékenységünkkel kapcsolatos esetleges panasz esetén az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal jegyzője (1195 Budapest, Városház tér 18-20.)

Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály (1052 Budapest, Városház u. 7., Tel: (1) 450-2598, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Budapesti Békéltető Testület ( 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Tel: +36 1 488 2186, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
1. melléklet

Elállási/felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: ……………………..

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:

Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: …………………………

 1. melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Dividdok Tel hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, ill. mással kijavíttathatja, vagy - végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás okot adott.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Dividdok Tel nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudta, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, ill. hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban kicserélt termékre, ill. kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Egyes termékre vonatkozóan hibás teljesítés esetén szerződés vagy jogszabály alapján az Ms Dividdok Tel jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX.22.) Korm.sz. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama legalább egy év.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik

 Dividdok TelCégünk telekommunikációs eszközök nagykereskedelmi forgalmazásával fogolalkozik. Csak viszonteladókat szolgálunk ki. Az oldal bizonyos funkciói és a termékek ára csak regisztrálás után érhető el. 

A regisztráció után, a munkatársunk a lehető legrövidebb úton felveszi önnel a kapcsolatot.

Pop Up Panel

Here is the pop up panel you can use to promote any product or products that you think your customers should see at the very bottom of the website. You can use 6 different modules positions between intro-1 and intro-6.

215,00 €

FIND OUT MORE BUY TODAY!


TOP